Antwerp, Belgium

Antwerp, Belgium
Frankrijklei 5, 2000 Antwerpen, Belgium

VAT number: BE 1000.202.137 BIV - Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel/ BIV - Supervisory Authority: Professional Institute of Real Estate Agents, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussels BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)/ Professional Liability Insurance and Bond via NV AXA Belgium (policy number: 730.390.160)

Tom Aerts
Tom Aerts
Managing Director Belgium
Dieter Vervaet
Dieter Vervaet
Managing Director Belgium