ואנחנו רואים התחלת התאוששותהמגפה לא הרגה את ניו-יורק

YNET

Sept. 25, 2020

files/Screen_Shot_2020-09-28_at_2.23.59_PM.png

 Eddie Shapiro Eddie Shapiro
President, CEO